Bereikbaarheid

Opgave: In 2020 is de binnenstad goed bereikbaar voor alle vervoersmodaliteiten, vooral het openbaar vervoer en de fiets
Doelstellingen: alle vervoersmodaliteiten scoren boven de 7
Programmahouders: Ronald Luyben >< Riccardo van der Meer
Programmamanager: Dounia El Baraka E: d.elbaraka@binnenstad-denhaag.nl 
 

Activiteiten:

  1. Continuering aanpak fietsproblematiek door realisatie voldoende stallingen en handhaving 
  2. Het verkennen van de mogelijkheden voor een collectieve stadsdistributie  (2017)
  3. Aanpak bedrijfsafvalinzameling door betere organisatie en innovatie (2017)
  4. Verhogen verblijfsklimaat door verbeteren voetgangers- en fietsvriendelijkheid in de binnenstad
  5. Efficiënt verloop werkzaamheden aan wegennet en openbare ruimte door een goede en tijdige communicatie, planning, fasering en flankerende maatregelen 
  6. Verbeteren bereikbaarheidsimago binnenstad 
  7. Promoten van alternatieve vervoerswijzen (OV en fiets) door slimme vervoersacties die het gebruik bevorderen 

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Grote Marktstraat 43 C
2511 BH Den Haag
Telefoon: 06-21 17 52 31
E-mail: info@binnenstad-denhaag.nl

 

Nieuwsbrief

Social Media